Jaarlijkse controle RDW
Om de veiligheid op de weg te bevorderen heeft de Nederlandse regering in 1985 de Algemene Periodieke Keuring, afgekort APK, in het leven geroepen. De keuring is verplicht voor auto’s van 3 jaar en ouder en dient elk jaar herhaald te worden. In 1996 is de APK voor diesel uitgebreid met de roetmeting.
Een motorvoertuig moet voor de APK aan de minimale veiligheidseisen voldoen. Dit is echter slechts een momentopname. Alle keuringseisen zijn vermeld in een boekwerk dat ieder Apk- keuringstation in zijn bezit heeft. Iedere bevoegde keuringsmeester dient volgens deze richtlijnen te keuren zodat de keuringsuitslag uniform is.

Er moet echter wel vermeld worden dat de APK een minimale veiligheidskeuring is en niet wil zeggen dat u bijvoorbeeld een jaar lang zonder onderhoud en/of reparaties door zou kunnen blijven rijden. Er dient ondanks de APK wel onderhoud gepleegd te worden aan uw auto. Bij de APK-keuring wordt uw voertuig o.a. beoordeeld op de volgende onderdelen:

Algemeen:
Kentekenbewijs deel I, voertuig-identificatienummer en de gebruikte brandstof.

Verkeersveiligheid
Remmen, wielophanging, schokdempers, banden, stuurinrichting, verlichting en carrosserie

Milieu:
Roetmeting:
Auto’s met een dieselmotor met een bouwjaar van 1980 of later ondergaan bij de APK een roetmeting. Wij volgen hierbij een voor heel Europa vastgestelde meting. Dieselmotoren van na 1972 zijn erop geconstrueerd om deze meting te kunnen ondergaan mits de onderhoudsbeurten overeenkomstig de fabrieksvoorschriften zijn uitgevoerd.

Viergasmeting Auto’s met een benzinemotor of LPG-motor met een geregelde katalysator met een bouwjaar van 1993 of later moeten een zogenaamde viergasmeting ondergaan. Met behulp van een viergastester wordt gecontroleerd of de uitstoot van de uitlaatgassen de wettelijke percentages niet overschrijdt. Kortom een onafhankelijke, objectieve en betrouwbare keuring aan uw voertuig.

  • De beoordeling wordt uitgevoerd volgens de wettelijke keuringseisen van de RDW.
  • Uw krijgt een onafhankelijk en deskundig advies over onderhoudstoestand en/of reparaties
  • Geen reparatie en -onderhoudsverplichting
  • Gratis herkeuring (indien nodig) binnen 1 week